Overlijden Jaap Versluis

Overlijden Jaap Versluis

Op 5 juli is Jaap Versluis overleden op 78 jarige leeftijd.

25-07-2017

Onze muziekvereniging bereikte vorige week het droevige bericht dat op 78-jarige leeftijd is overleden ons erelid

Jaap Versluis

Ruim 65 jaar is hij lid geweest van onze vereniging.

Alhoewel hij zich de laatste decennia niet meer kon inzetten voor Euphonia hebben toch vele van onze muzikanten hun eerste noten leren blazen onder leiding van Jaap. Wij zijn hem zeer dankbaar voor wat hij voor onze vereniging heeft betekend en dat hij ons de liefde voor de blaasmuziek heeft bijgebracht.

Wij wensen zijn kinderen en verdere familie sterkte toe om dit verlies te dragen.

Bestuur, leden en dirigent van Muziekvereniging Euphonia

Meerkerk, juli 2017